Watch this years fleadh again!

join us - be social

Follow us on Youtube


Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Our Podcast


2019 Schedule

Fleadh Tv Thur 15th AUG 8:30PM – 11:30PM

FleadhTV


Fleadh Tv Fri 16th AUG | 8:30PM – 11:30PM

FleadhTV


Fleadh Tv Sat 17th AUG | 8:30PM – 11:30PM

FleadhTV


Fleadh Tv Sun 18th AUG 8:30PM – 11:30PM

Fleadh TV


IFTA Award winning FleadhTV is a live Music and Entertainment series. Broadcast live on TG4 from Fleadh Cheoil na hÉireann, it features performances from the biggest names in traditional Irish and folk music as well as showcasing the journey of Ireland’s rising stars. Our live broadcasts have become one of TG4’s flagship programmes of the year! FleadhTV consists of four 3 hour live broadcasts direct from the Fleadh, this year being held in Drogheda, Co.Louth, Thursday 15h - Sunday 18th August, from 20:30 - 23:30 nightly. With four stages showcasing Irish musical royalty viewers are treated to the crème de la crème of talent. With our Main Stage headliners, Acoustic Stage hosted this year by Róisín O, Music at the Crossroads with the legendary Hector and the craic & ceol on the street with Doireann Ní Ghlacáin viewers are brought into the very heart of the Fleadh. FleadhTV isn’t just another music TV show! Available over multiple platforms, around the world on tg4.tv and fleadhcheoil.ie, FleadhTV has shown how multiscreen viewing captures and communes with a wide and varied audience enticing all demographics to engage. FleadhTV’'s social media output is second to none - creating our fifth stage. By creating original, entertaining and explosive content, audiences are drawn in and engaged online. With musical encores on Facebook Live, bonus content, backstage interviews, new songs, and behind the scenes you can engage with us across all platforms. This year FleadhTV are delighted to produce "Fleadh'd Out" - a companion podcast to our TV show. During Fleadh week in 2018, 2.1 million video views alone were logged on FleadhTV’s own social networks. This is the very social Fleadh!
Is sraith beo ceoil agus siamsaíochta é FleadhTV a bhuaigh duaiseanna IFTA. Craolfar beo ar TG4 ó Fleadh Cheoil na hÉireann, agus tá léirithe ann ó na hainmneacha is mó i gceol traidisiúnta agus ceol tíre na hÉireann chomh maith le léiriúcháin ar thuras an ghluain le teacht. Tá ceithre chraoladh beo 3 uair an chloig díreach as an bhFleadh i bhFleadhTV, atá ar siúl i nDroichead Átha, Co. Lú, Déardaoin 15ú - Dé Domhnaigh 18ú Lúnasa, ó 20:30 - 23:30 gach oíche. Le ceithre stáitse á dtaispeáint, cuirfear an talainn is fearr ar fáil don lucht féachana. Le ár Príomstáitse, Stáitse Acoustic a reáchtáladh i mbliana ag Róisín O, Ceol ag an gCrosbhóthar le Hector agus an craic & ceol ar an tsráid le Doireann Ní Ghlacáin tabharfar an lucht féáchana isteach chuig gcroílár an Fhleadh. Ní seó ghnách teilifíse é FleadhTV! Ar fáil ar ardáin iomadúla, ar fud an domhain ar tg4.tv agus fleadhcheoil.ie, meallan FleadhTV lucht féachana ilghnéitheach, leathan agus éagsúil, ag tarraingt gach déimeagrafaic chun páirt a ghlacadh. Le meáin shóisialta beomhar & bríomhar- cruthaímid ár gcúigiú stáitse. Trí ábhar bunaidh, siamsúil agus pléascach a chruthú, tarraingítear isteach an lucht féachana a chruthaíonn pobal bríomhar ar líne . Le ceolchoirmeacha ar Facebook Live, ábhar bónais, agallamh cúlstáitse, amhráin nua, agus radharc taobh thiar de na ceamaraí is féidir leat dul i dteagmháil linn ar gach ardán. Tá podcast ag FleadhTV i mbliana "Fleadh'd Out" le breis ábhair faoi conas a chruthaítear an seó. Le linn Sheachtain na Fleidhe in 2018, logáladh 2.1 milliún amharc físe ina n-aonar ar líonraí sóisialta FleadhTV féin. Is é seo an Fhleadh an-shóisialta!